E-usługi

GEO-INFO i.Kerg

Jest to jeden z modułów Zintegrowanego Systemu  Informacji Przestrzennej GEO-INFO, służący do zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych drogą internetową oraz pobierania materiałów niezbędnych do wykonania pracy.

Uzyskanie dostępu do aplikacji następuje po złożeniu wniosku i jego pozytywnej weryfikacji przez PODGiK.

Wybierz plik, który chcesz pobrać: