E-usługi

GEO-INFO i.Komornik

Jest to jeden z modułów Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO, przeznaczony dla komorników sądowych, umożliwiający weryfikację osób fizycznych i prawnych będących właścicielami lub władającymi nieruchomościami na terenie powiatu pilskiego, w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku o ustalenie stanu posiadania.

Uzyskanie dostępu do aplikacji następuje po złożeniu wniosku i jego pozytywnej weryfikacji przez PODGiK.

Wybierz plik, który chcesz pobrać: