E-usługi

GEO-INFO i.Projektant
GEO-INFO i.Narady

Uzyskanie dostępu do aplikacji następuje po złożeniu wniosku i jego pozytywnej weryfikacji przez PODGiK.