Aktualności

Zmiana obowiązującego układu wysokościowego na PL-EVRF2007-NH (Amsterdam)

Wydział Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pile informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (D.U. z 2012 roku, poz. 1247) od dnia 1 stycznia 2023 roku zostanie wprowadzony dla obszaru  powiatu pilskiego jako obowiązujący układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH W związku z powyższym przyjmuj...

Czytaj więcej ›

Prace z przekroczonym terminem zostaną anulowane

Przypominamy, że zgodnie z Art. 12a, ust. 1b) i 1c) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052.) niezłożenie zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych i nieprzekazanie wyników zgłoszonych prac geodezyjnych przed upływem terminu zadeklarowanego w zgłoszeniu pracy jest równoznaczne z zaniechaniem wykonywania tych prac. Prace, k...

Czytaj więcej ›

Wdrożenie nowego systemu teleinformatycznego

Uprzejmie informujemy, że w związku z wdrożeniem zintegrowanego systemu teleinformatycznego do prowadzenia Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w ramach realizacji projektu: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”, została uruchomiona aplikacja i.Kerg służąca do zgłaszania drogą i...

Czytaj więcej ›