POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W PILE

E-usługi


GEO-INFO i.Rzeczoznawca


Jest to jeden z modułów Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO, przeznaczony dla rzeczoznawców majątkowych, umożliwiający zdalny dostęp do danych
rejestru cen i wartości nieruchomości oraz wgląd do zbioru aktów notarialnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków.

Uzyskanie dostępu do aplikacji następuje po złożeniu wniosku i jego pozytywnej weryfikacji przez PODGiK.